TOP DRESS
12-6-8 Salınım Süresi: 90 gün – 3 Ay
ANALİZ
Total Nitrogen (N)* 12%
     2.3% Ammoniacal Nitrogen
     6.7% Urea Nitrogen
     3.0% Water Insoluble Nitrogen
Available Phosphate (P2O5)*  6%
Soluble Potash (K2O)*  8%
Calcium (Ca)  4.10%
Magnesium (Mg)  3.80%
     2.3% Water Soluble Magnesium (Mg)
Sulfur (S)  10.00%
     10% Combined Sulfur (S)
Copper (Cu)  0.10%
     0.04% Water Soluble Copper (Cu)
Iron (Fe)  3.40%
     1.45% Water Soluble Iron (Fe)
Manganese (Mn)  0.65%
     0.1% Water Soluble Manganese (Mn)
Zinc (Zn)  0.14%
      0.04% Water Soluble Zinc (Zn)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  •  Top Dress olarak kullanılır.
  • 3 aylık salınım ömrünü eksiksiz tamamlar.
  • Sıcak iklimlerde yüksek performans sağlar.
  • Besin verimliliğini arttırır.
  • Yeşillik oranını arttırır.

99